توانایی های نرم افزار

چگونه با ما تماس بگیرید

IATF 16949

آشنايي با IATF 16949

گواهینامه ایزو IATF16949:2016 جايگزين ISO / TS 16949: 2009 استانداردي است که الزامات سيستم مديريت کيفيت QMSرا براي بخش خودرو مشخص مي کند.

ایزو 16949 ابتدا در سال 1999 براي ايجاد هماهنگي طرح هاي مختلف ارزيابي و استاندارد ایزو در سراسر جهان در زنجيره تامين بخش صنعت خودرو ايجاد شد.

تمرکز اصلي استاندارد ایزو IATF 16949 توسعه سيستم مديريت کيفيت است که براي بهبود مستمر، تاکيد بر پيشگيري از نقص و کاهش تنوع و اتلاف  در زنجيره تامين را فراهم مي کند.این استاندارد، همراه با الزامات خاص مشتري CSR، الزامات QMS را براي قطعات توليد، خدمات و / يا لوازم جانبي خودرو تعريف مي کند.

گواهینامه ایزوIATF 16949: 2016  يک استاندارد QMS مستقل است که کاملا با ساختار و الزامات ISO 9001: 2015 سازگار است , بنابراين، IATF 16949 نمي تواند به تنهايي به عنوان يک سيستم مستقل اجرا شود، بلکه بايد به عنوان مکمل و به همراه ISO 9001: 2015 اجرا شود.

پس از 1 اکتبر 2017، نمی توان ممیزی ایزو 16949 را انجام داد و سازمان ها طبق الزامات ،در راستاي چرخه آديت و با توجه به زمان بندي مشخص بايد IATF جديد را اجرا کنند.

براي تغيير ورژن جديد بايد يک مميزي مجدد و زمان اضافي براي بررسي مستندات باشد. کليه عمليات پشتيباني در سايت يا در يک مکان از راه دور بايد در روند تغيير و بروزرساني قرار گيرد.

 

مزایای سيستم مديريت کيفيت مبتني برIATF 16949 :

 • روشی برای اينکه چگونه يک سازمان بتواند نيازهاي مشتريان و ساير سهامداران خود را برآورده کند
 • ایجاد بهبود مستمر
 • سازمانها با تعریف اهداف  به طور مداوم فرآيندهاي خود را بهبود ميبخشند
 • تاکيد بر پيشگيري از نقص 
 • شامل الزامات خاص و ابزار اصلي از صنعت خودرو است
 • برنامه ريزي پيشرفت کيفيت محصول APQP))
 • تجزيه و تحليل اثرات (FMEA)
 • کنترل فرآيند آماري (SPC)
 • تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري (MSA)
 • کاهش اتلاف در زنجيره تامين
 • مستند سازي و پياده سازي سياست هاي شرکت
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того